SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Siz işinize odaklanın. Mali müşavirlik işlerinizi bize bırakın.

HİZMETLERİMİZ

GENEL MUHASEBE

Vergi ve ilgili diğer mevzuata ve Tek Düzen muhasebe standartlarına uygun şekilde muhasebe defterlerinin tutulması, raporlanması, ilgililere raporların sunulması.

ALT YAPI

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için bilgisayarlı muhasebe yazılım programlarının seçimi ve muhasebe sistemi altyapısının oluşturulması. Muhasebe uygulamaları konusunda danışmanlık yapmak.

BORDRO

İşletme personeline ait ücret bordrolarının, hesap pusulalarının hazırlanması, işçilerce imzalanmak üzere işverene sunulması. Aylık prim ve hizmet belgelerinin tahakkuk ettirilerek firmaya iletilmesi. İşe giren personelin işe giriş işlemlerinin yapılması. İşten ayrılan personelin Kıdem ve İhbar Tazminatları’nın hesaplanması; işten ayrılma ile ilgili tüm belgelerin hazırlanması. SGK ve İş Mevzuatı konusunda danışmanlık yapmak.

DANIŞMANLIK

Beyannamelerin hazırlanması, kontrolü ve tahakkuku, Tahakkuk Fişi’nin mükellefe sunulması. Vergi mevzuatı konusunda danışmanlık yapmak. Her türlü şirket Ana sözleşmeleri hazırlamak,Ticaret Odası, V.Dairesi, SGK ve diğer ilgili resmi makamlardaki başvurularını yapmak, işlemleri sonuçlandırıp mükellefiyet tesislerini gerçekleştirmek. SGK, İş , Vergi ve ilgili diğer mevzuat konusunda genel danışmanlık yapmak.

EĞİTİM

Mükelleflerin ön muhasebe elemanlarını eğitmek, eğitim sonrası kontrolünü yaparak, ön muhasebenin kusursuz işleyişini sağlamak. Mükellefler adına açılması gereken vergi davaları için gerekli inceleme ve hazırlığı yapmak, gerekli delilleri ,benzer konudaki Danıştay kararlarını v.b.dokümanı toplamak; dava dilekçesini hazırlamak. Dava aşamasında mükellefe danışmanlık yapmak.

E DÖNÜŞÜM

E-Dönüşüm, bilginin, değerin, varlığın, girişimciliğin ve ihtiyaçların dijital dünyada gerçekleştirilmesi ve hız ile tasarrufun temel bir ihtiyaca çevrilmesi olarak tanımlanabilir. Bu Kapsamda mükelleflerimizin;
E-Fatura, E-Arşiv, E-İrsaliye, E-Defter, E-SMM, E-Bilet, E-İmza, E-Mutabakat ve KEP Süreçlerinde ortak çözümler üreterek, birlikte ilerliyoruz.

BAKIŞ AÇIMIZ

Amacımız sürdürülebilir bir büyüme sağlarken başarılarımızı arttırmak ve gelecek için daha iyisini yapmak. Bunu, yenilikçi bir bakış açısıyla mükelleflerimiz ile birlikte başarmak.

VİZYON

Müşteri ve çözüm odaklı, kaliteli hizmeti, üstün özellikli çözüm teknikleri ile süratli çalışarak zamanında ve eksiksiz sunmak. Sürekli yeni teknolojilere ayak uydurarak işimizi ileriye taşımak.

MİSYON

Muhasebe, mali müşavirlik ve denetim sektöründe, Ülke ve Dünya uygulamalarını yakından takip eden, müşteri istek ve beklentilerine uygun; ilkeli, etik ve güvenilir hizmetler üreten, verimli bir kuruluş olmak.

DEGERLER

Yüksek bilgi, birikimi ve tecrübeye sahip, konusunda uzmanlaşmış profesyonel kadrosuyla müşterilerimizin “stratejik iş ortağı “ olma yaklaşımı ile hizmet verip, çözümler sunmak.

SMMM

3568 sayılı kanunlar kapsamında işletmelerin muhasebe işlemlerini doğru ve usule uygun bir şekilde yönetmesini, denetlenmesini sağlayan ve gerektiği durumlarda işletmeye veya resmi makamlara mevzuatın uygunluğunu gösteren belgeleri sunmakla yükümlü bir meslek grubudur.